Namık Kemal Mezarı

Türkiyemizin gezmeye görmeye değer yerlerinden Namık Kemal Mezarı, Çanakkale iline bağlı Merkez ilçesinde bulunmaktadır.Namık Kemal Mezarı, Çanakkale ili Merkez ilcesinde görmeye değer bir yer. Namık Kemal Mezarı nasıl gidilir, Namık Kemal Mezarı nerede, Namık Kemal Mezarı hakkında bilgi

Eklenme Tarihi: 20.12.2012 00:00:00 Okunma Sayısı: 4982 Aldığı Oy: 21
Namık Kemal Mezarı

Türk milliyetçiliğinin öncülerinden Namık Kemal özellikle "İntibah" isimli romanı ve "Vatan, Yahut Silistre" isimli tiyatro oyunu ile tanınır. Asıl adı Mehmet Kemal dir. "Vatan şairi" olarak da anılır. “Namık” mahlasını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa nın yanında, Rumeli ve Anadolu nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul a babasının yanına döndü. 1863 te Babıali Tercüme Odası na kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma imkanı buldu. 1865 te kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın sonucu 1867 de kapatıldı. Namık Kemal, İstanbul dan uzaklaştırılmak için Erzurum a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi çeşitli engeller çıkarıp erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa nın çağrısı üzerine Ziya Paşa yla birlikte Paris e kaçtı. Bir süre sonra Londra ya geçerek M. Fazıl Paşa nın para desteğiyle Ali Suavi nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi yle anlaşamaması üzerine Muhbir den ayrıldı. 1868 de gene M. Fazıl Paşa nın desteğiyle Hürriyet adı altında başka bir gazete çıkardı. Çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, Avrupa da desteksiz kalınca, 1870 te zaptiye nazırı Hüsnü Paşa nın çağrısı üzerine İstanbul a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik beylerle birlikte 1872 de İbret gazetesini kiraladı. Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete hükümetçe dört ay süreyle kapatıldı. Namık Kemal gene İstanbul dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan Yahut Silistre oyunu, 1873 te Gedikpaşa Tiyatrosu nda sahnelendiğinde halkı coşturup nümayişlerin çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu haberi İbret gazetesinin yazması üzerine o sırada İstanbul a dönmüş olan Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez kalebentlikle Magosa ya sürgüne gönderildi. 1876 da I. Meşrutiyet in ilanından sonra İstanbul a döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca II. Abdülhamid in Meclis-i Mebusan ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası na sürüldü. 1879 da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884 te Rodos, 1887 de Sakız Adası na gönderildi. Ertesi yıl burada zatürreeden öldü ve vasiyeti üzerine Süleyman Paşa’nın yanında Gelibolu Bolayır da gömüldü. Mezarını II. Abdülhamit kendi parasıyla yaptırmıştır. 93 Harbi gibi olaylar, onun yazdığı vatan şiirlerini etkilemiştir. Bu şiirlerin en tanınmışları arasında "Vâveyla", "Vatan Mersiyesi", "Vatan Şarkısı" ve "Hürriyet Kasidesi" önemli şiirlerindendir. Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı tiyatro yazmıştır. Bir vatanseverlik ve kahramanlık tiyatrosu olan Vatan Yahut Silistre yalnız ülke için değil, Avrupa da da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir. Magosa dayken yazdığı Gülnihal de baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir. Namık Kemal yine Magosa da yazdığı Akif Bey de, vatansever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlakî bir yorum da getirir. Zavallı Çocuk ta görücü yoluyla evlenmeye karşı çıkar. On beş perdelik Celaleddin Harzemşah, Namık Kemal in en beğendiği eseri olarak bilinir. Tiyatro, Moğollar a karşı İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemşah ın kişiliği çevresinde gelişir. Namık Kemal in ilk romanı olan "İntibah" 1876 da yayımlanmıştır. Dört yıl sonra yayımladığı Cezmi, ilk tarihi romandır. Kırım Şehzadesi Adil Giray ın yaşadığı aşk ve Cezmi nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenlerle gelişen romanda, Namık Kemal in tam anlamıyla Avrupa romantizminin etkisinde olduğu görülür. Namık Kemal in en çok ilgi duyduğu alanlardan birisi de tarihtir. Osmanlı İmparatorluğu nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlattığı Devr-i İstila yayımlandığında büyük ilgi görmüştür. 1872 de çıkan Evrak-ı Perişan da, Selahaddin Eyyubi, Fatih gibi tarihi kişilikleri, Barika-i Zafer de İstanbul un alınışını anlatır. Ahmet Nâfiz takma adıyla yayımladığı Silistire Muhasarası ve Kanije, yine Osmanlı tarihine ilişkin kahramanlık olaylarını ele alan kitaplardır. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip tir. Eleştirilerinde canlı bir üslup kullanmıştır. Tahrib-i Harâbât, Ziya Paşa nın Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. Takip de yine aynı güldestenin ikinci cildini eleştirir. Mukaddeme-i Celal eleştirisinde Namık Kemal, Batı edebiyatı ile Doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur. Celaleddin Harzemşah, Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal, Kara Belâ, Zavallı Çocuk isimli tiyatro eserleri İntibah, Cezmi isimli romanları Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa ya Mektup, Mukaddeme-i Celal isimli eleştiri eserleri Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Silistire Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi isimli tarih eserleri Rüya, Namık Kemal in Mektupları isimli mektup türünde eserleri vardır.


Sayfa adresi: http://www.turkiyedegez.com/1085-namik_kemal_mezari-hakkinda-bilgi.html

Kemalpaşa Mh. Dibek Sokak No:1, Çanakkale (0286) 214 1582 ÇANAK HOTEL

Yalova Restaurant Fevzipaşa Mh. Gümrük Sokak No:7, Canakkale (0286) 217 1045

Herhangi bir yorum yazılmamış. İlk yorum yazan siz olun...

Yorum Yaz...
Ad*  
Email  
Yorum*  

Namık Kemal Mezarı, Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Namık Kemal Mezarı neresi, Namık Kemal Mezarı nasıl gidilir, Namık Kemal Mezarı nerede, Namık Kemal Mezarı hakkında, Çanakkale, Merkez, Gezi Sitesi, Gezi, Tatil, Tatil Sitesi, Tatil Yerleri, Gezi Yerleri


Siteye yeni eklenen yerler hakkında bilgilenmek için elektronik posta adresinizi kayıt ediniz...